Helsingin edustan lohipaikat

Jotta kaikki kilpailijat voisivat lähteä mahdollisimman tasavertaisina vesille, kilpailun järjestäjä Suomenlahden Uistelijat r.y. on kerännyt lyhyen oppaan kisa-alueella sijaitsevista tunnetuimmista ottipaikoista.

Opas tullaan julkaisemaan näillä sivuilla kolmessa osassa kevään aikana ja lisäksi ennen kisaa vielä yhteenkoottuna dokumenttina. Oppaassa kerrotaan perustietoa kisa-alueesta, etäisyyksistä siellä sekä merilohen kalastuksessa käytetyn sektoriajattelun periaatteista. Tämän jälkeen oppaassa on muutama sana GPS-pisteistä, VHF-radioliikenteestä, ajolinjojen valinnasta, veneiden keskinäisistä väistämissäännöistä sekä yleisestä kohteliaisuudesta vesillä joka auttaa kaikkia meitä viihtymään paremmin vesillä ja siten myös saamaan paremmin kaloja. Lopuksi esitellään vielä lyhyesti kisa-alueen Itä- ja Länsipuolen 10 lohipaikkaa.

Kiitokset kaikille tämän oppaan koostamisessa mukana olleille seuran jäsenille!

Stadin lohipaikat – Yleistä
Stadin lohipaikat – Länsi Top 10
Stadin lohipaikat – Itä Top 10

Kisakeskuksen sijainti QR-koodina (Google Maps)

Alla olevassa linkissä PDF-dokumentti jossa viisi lohenuisteluveneille sopivaa veneluiskaa.

Kisapysäköinti autoille, ei trailereita! (Google Maps)